Świat Wróżek          tel. 032 353 24 59
ul. Gliwicka 3, Katowice

Świat Szamanów         tel. 032 353 24 59   
ul. Gliwicka 3, Katowice

Poniżej wstępne rysa zagadnienia Kursu - z jakimi zagadnieniami będziemy pracować;
Czym jest Huna?


Huna jest zarówno wiedza, jak i praktyka z zakresu psychologii, filozofii, religii a także doświadczeń życiowych. To wiedza o psychice człowieka i silach ludzkiego ducha.
Istota Huny sprowadza się do dwóch, podstawowych idei: 
1. Człowiek jest duchową istotą w potrójnej postaci.
Naszym zadaniem jest zharmonizowanie i połączenie trzech poziomów świadomości w jedna całość; 
2. Myśli staja się realnymi bytami, jeśli tego chcemy. 

Tajemnica Huny polega na tym, że całe życie - ha - jest współgraniem miedzy aktywną - hu - i pasywną - na - energią. 
Myśli -Huna - tak wpływają na te energie, ze przeżycia i doświadczenia - Huna - zmieniają się.
Czynnikiem sprawczym jest wiec mana-energia, jako wewnętrzna lub boska moc, jednak dokładnie rzecz biorąc chodzi tutaj o kierowana energie, czyli taka, która będzie wykorzystana w jakimś celu, a nie tylko energie sama w sobie. Istnieją cztery rodzaje many: 
- fizyczna (cielesna) mana, odpowiadająca temu, co mogłoby być nazwane bioenergetyczna mana; 
- emocjonalna mana, która mogłaby być określona, jako stan wewnętrznego napięcia; 
- mentalna mana, która można by opisać, jako rodzaj zaufania siebie oraz wiary w swoje własne siły; 
- duchowa mana oznaczająca poczucie własnej godności, szacunek dla samego siebie oraz łączność i respekt przed tym, na czym koncentrujemy swoja uwagę. 

W każdym człowieku działają trzy stopnie świadomości, połączone ze sobą:
- KANE (Aumakua), Wyższe Ja, czyli nadświadomość; 
- LONO (Uhane), średnie Ja, czyli świadomość; 
- KU (Unihipili), niższe Ja, czyli podświadomość. 

Praktyczna korzyść z badania trzech aspektów naszego ducha polega jednak na tym, abyśmy mogli sami wpływać na nasze codzienne życie. Powinniśmy jedynie starach asie o zaspokojenie potrzeb każdej z trzech jaźni: Ku w zmysłowy lub emocjonalny sposób; Lono poprzez mentalna lub fizyczna sile; natomiast Kane za pomocą harmonii. 

To nieskończona wartość każdego człowieka, co wyraża się w naczelnej zasadzie Huny:
Nie krzywdzić. Jej cel sprowadza się do uzdrowienia umysłu oraz ciała, jak i przypomnienia czy tez odbudowy zagubionej w procesie ewolucji drogi wiedzy o życiu. 

Huna dopowiada: harmonia wewnętrzna czyni lad zewnętrzny.
Mówi o trzech Ja wewnętrznego człowieka: Niższym, Średnim oraz Wyższym z jednoczesnym wskazaniem na dwoistość tego ostatniego: 

-Praca z - AUMAKUA - Kane, Kumupa'a lub 'ao'ao, Wyższe Ja, duch tworzenia, nadświadomość, umysł nadświadomy, kreatywna jaźń; 
-Praca z - UHANE - Lono, Średnie Ja, duch rozumu, świadomość, umysł świadomy, określająca jaźń; 
-Praca z - UNIHIPILI - Ku, Uhinipili, Niższe Ja, podświadomość, umysł podświadomy, aktywna jaźń. 

Wiedza tajemna Hun mówi o ukrytych związkach uniwersum, o ezoterycznej pramadrosci objawianej człowiekowi, odsłania jego najgłębsza istotę, ukazuje sens bycia w świecie.

Huna mówi: przeszłość nie jest ważna, przyszłość nie jest ważna, najistotniejszy jest dzień dzisiejszy - TU I TERAZ - bo w nim łączy asie zarówno wczoraj - wyznaczając nam 
TU I TERAZ - jak i jutro - kreowane przez dzisiaj.

-Praca z-MANA - SILA ZYCIOWA 
Mana jest w powietrzu, chociaż nie jest powietrzem; jest w materii, ale nie jest materia; znajduje się w pokarmie, nie będąc jednocześnie żadna pozywana substancja, z jakiej składa asie pożywienie; odnajdujemy ja w wodzie, lecz nie jest ona woda; jest w słonecznym czy księżycowym świetle, ale nie jest światłem ich promieni.

Czym wiec jest mana? Jest energia, cecha materii, a każda energia jest jej przewodnikiem.
To właśnie owa siła życiowa, pulsująca w każdej istocie, roślinie, będąca podstawa wszystkich procesów myślenia, rozszerzania świadomości, wszystkich funkcji każdego organizmu.
Dostateczna ilość many sprawia, ze czujemy się rześko, dobrze; jej niedostatek obniża nasze samopoczucie aż do powstania choroby, a w krajnych wypadkach prowadzi do fizycznej śmierci. 
Ponieważ energia jest nieskończona, dlatego tez - teoretycznie - mamy dostęp do nieskończonej energii, a co za tym idzie - do nieskończonych możliwości.
Jest on ograniczony jedynie przez nasze wierzenia, oczekiwania, życzenia, obawy itd. Potencjał istnieje, musimy jedynie wiedzieć jak z niego skorzystać. 

Drugim, istotnym zagadnieniem, jest brak pełnej wiedzy o sile życiowej, tej wiedzy, jaka dysponowali wtajemniczeni kahuni minionych wieków. 

Huna powiada: człowiek składa z tego, co współczesna psychologia, podobnie jak i ezoteryka, określa trzema jaźniami bądź; duchami.
Są one oddzielne, ale razem współpracują, tworząc zespól, przy czym każda z nich znajduje się na innym poziomie lub stadium ewolucji.
Charakteryzują się szczególnym sposobem myślenia, własna, odrębna forma użytkowania many, wytwarzanej w fizycznym ciele. Są trzy stopnie, rodzaje many, bądź trzy różne poziomy energii, siły życiowej. 

Kahuni wszystkie procesy myślowe łączą z siła życiowa, mana.
MANAO oznacza myśleć, a dołączone O podkreśla, ze w tym procesie do wytworzenia myśli będzie użyta właśnie mana. 

Zrozumienie, czym jest mana, jako źródło siły, jako siła życiowa jest konieczne dla właściwego poznania Huny i stosowania jej w codziennym życiu.
To kwestia odpowiedniego stosunku do przyrody, duchów, ludzi.
To również praktyka stałego wzmacniania własnej many, aby być bardziej efektywnym w tym, co się robi.
Do zagadnienia siły życiowej jeszcze nawiąże w następnych artykułach, poświeconych oddychaniu oraz modlitwie. 

KALA W HUNIE 

Czym jest kala lub ho'oponopono w Hunie?
Czy jest to tylko takie sobie zwykle oczyszczenie, przebaczenie, czy tez kryje w sobie znacznie głębsza treść niż by się to mogło wydawać.

W Hunie przebaczanie pociąga za sobą przełamanie się, pewna zmianę świadomości, tworzy stan pokory, ponieważ musi to uczynić proszący o wybaczenie, a niewybaczający.
Możliwe jest przebaczenie wszystkiego, ale to wymaga ogromnej siły woli, zrozumienia, ze jest to akt miłości, podczas gdy trwanie w rozpamiętywaniu "własnych krzywd" oznacza podtrzymywanie negatywnych uczuć. 

Najtrudniej jest zrozumieć błędy, popełnione wobec samego siebie. 
Szczere wybaczenie staje sie środkiem, dzięki któremu uwolniona zostaje ścieżka, prowadząca do Aumakua.

Miłość odnosi zwycięstwo nad nienawiścią, złem, krzywda. Jest to w pełni zgodne z tajemnym znaczeniem Aloha, które mówi: "Bóg jest w nas". Oznacza to, ze trzeba być w jedności i harmonii z prawdziwym sobą, Bogiem oraz ludzkością.
Być uczciwym, prawdziwym, cierpliwym, dobrym dla wszystkich przejawów życia, pokornym. 

Aloha to więcej niż pozdrowienie, czy miłość.
W głębszym znaczeniu oznacza radosne (oha) dzielenie sie (alo) energia życiowa (ha) w teraźniejszości (alo). Jeżeli natomiast przeanalizujemy słówka rdzenne, wówczas otrzymamy: 

- A, ala, obserwująca czujność; 
- L, lokahi, działanie w jedności; 
- O, oiaio, prawdziwa uczciwość; 
- H, haahaa, pokora; 
- A, ahonui, cierpliwa wytrwałość.
Wyjaśnienie procesu kala wymaga także przybliżenia znaczeń poszczególnych rdzeni, tworzących to pojecie. I tak: 

KALA - rozsupłanie sznura, wybaczenie, oczyszczenie, przywrócenie światła, oczyszczenie z kompleksów zamykających ścieżkę swobodnego kontaktu z Wyższym Ja;

KA - należący do, sznur, łodyga winorośli, promieniowanie, przenoszenie sie z miejsca na miejsce; 
LA - ścieżka, światło. 
Światło jest symbolem Kane.

Z kolei ho'oponopono oznacza stwarzanie harmonii, robienie dobrze i właściwie, przywracać połączenia. Jest kilka poziomów tego procesu. 

W rytuale kala czy ho'oponopono chodzi, zatem o oczyszczenie ścieżki, uwolnienie jej od blokad, węzłów, cierni czy tez zjadających towarzyszy, bowiem wszystko, co uniemożliwia Niższemu Ja skontaktowanie sie z Wyższym Ja jest szkodliwe. Ku i Lane odcięte SA wówczas od Kane, człowiek od Boga, załamana jest naturalna jedność trzech Ja. 

Skąd przychodzą, gdzie sie rodzą, powstają blokady, ciernie czy zjadający towarzysze? 

Wynika to z faktu, ze z uwagi na nieświadomy styl życia oraz myślenia - co przecież ma w sobie określona duchowa wartość, częstotliwość drgań - człowiek sam przyciąga owe ciernie czy blokady. 
Rodzi sie wtedy konflikt pomiędzy Ku a Lono, co w następstwie pociąga za sobą utratę many i przerwanie połączenia z Aumakua.
Starodawnym pojęciem kahunów, określającym grzech był również niedobór many.

Tak wiec powrót, rozmyślanie nad podjęciem decyzji o powrocie, przypominanie sobie krzywd wyrządzonych innym, wybaczenie sobie samemu to nieodłączne czynniki towarzyszące poznaniu i skrusze. 
Nie chodzi tu bynajmniej o "miażdżącą samokrytykę", która w gruncie rzeczy jest celem samym w sobie, sztuka dla sztuki, i niczego nie wnosi. Istotne jest głębokie, szczere przebaczenie, skrucha sięgająca jadra jaźni, poznanie sensu nauki wynikającej z życia. 

Wybaczając nie należy uważać sie za wspaniałomyślnego, bo tak naprawdę jest sie samolubnym. Życzymy innym tego, czego sobie samemu życzymy, czujemy to życzenie i myślimy o nim, a to, co czujemy i myślimy, jest nami.
Aby kala czy ho'oponopono było skuteczne, nie jest konieczne odnalezienie poczucia winy, ukrytego gdzieś głęboko w Uhinipili, i usuniecie go. 
Ponieważ podstawowa przyczyna zarówno braku skuteczności kala, jak wznoszonej później modlitwy, jest odmowa Niższego Ja wzięcia udziału w akcie zadośćuczynienia, przesyłania prośby, zatem konieczne jest przekonanie go, iz to niezbędne wybaczenie zostało juz dokonane, krzywda została naprawiona i w związku z tym Ku jest godne kontaktu w Kane. 

Postanowienie Przebaczenia 
Zdecyduj się na przebaczenie, 
bo mściwość jest złem, 
Mściwość zatruwa. 
Nienawiść i gniew wyniszczają nas 
I pomniejszają. 
Ty musisz być tym, kto pierwszy przebacza, 
kto uśmiecha się sie i czyni pierwszy krok. 
Zobaczysz szczęście rozkwitające 
na twarzy bliźniego, 
brata i siostry. 
Bądź zawsze pierwszy. 
Nie czekaj, aż inni przebacza,
gdyż dzięki przebaczeniu 
zapanujesz nad losem. 
Będziesz kształtował zycie i czynił cuda. 
Przebaczenie jest najwyższa i najpiękniejsza forma miłości. 
W zamian za nie otrzymasz niezmierzony spokój 
i doskonale poczucie szczęścia. 

Źródło: Dariusz Cecuda o Hunie.


Kursy w Wiedniu

Kurs Magii i Mantyki Run

 prowadzi Anna Majchrowicz w Wiedniu w Austrii

Organizator-Małgorzata Wyporek,tel.681/81784620

mail mwyporek@vp.pl

 

Kursy w Holandii

 

- Kurs wróżenia z kart Tarota a analiza duszy
- Kurs Pracy ze Świetlistą siłą Aniołów.

prowadzi Anna Majchrowicz W mieście Almere w Holandii

Organizator Karina Beitz, tel.0031616240885 mail beitzkarin@hotmail.com

Kursy we Francji

Kurs Wróżenia z kart Tarota .

prowadzi Anna Majchrowicz w mieście Paryż we Francji.

Organizator Marzena Semko,tel.0612140965

 

 

 

ANNA MAJCHROWICZ

Anna Majchrowicz wykształcenia jest menadżerem o specjalności psychologii i socjologii.
W swojej pracy zawodowej pracuje z człowiekiem w jego środowisku biznesowym.
Od przeszło dwudziestu lat ma swoje hobby, lub bardziej swoje pasje.
Te pasje, to świat Ezoteryki, a przede wszystkim - Tarot i kartomancja.

Świat Wróżek


ul. Gliwicka 3, Katowice (Polska)

 032 353 24 59

Formularz kontaktowy